Program Wsparcia Terapii Rodzinnej

Celem terapii jest identyfikowanie przyczyn trudności występujących w rodzinie, poprawa komunikacji oraz wspólne szukanie lepszych sposobów rozwiązywania problemów. Terapia skupia się na pracy z osobami, które tworzą rodzinę. Spotkania mają zazwyczaj miejsce raz na 2-4 tygodnie i trwają 90 min.

Zasady dofinansowania terapii rodzinnej lub rodzicielskiej:

 • Fundacja dofinansowuje pakiet dwóch sesji terapii rodzinnej lub terapii rodzicielskiej (każda po 90 min) w wysokości 50% kosztów. Dofinansowanie obniża cenę jednej sesji z 400 zł do 200 zł. Sesje przeprowadzane są przez terapeutów współpracujących z Ośrodkiem Relacje sp. z o.o
 • By skorzystać z dofinansowania należy mieć skierowanie /wskazanie od lekarza lub psychologa współpracującego z Ośrodkiem Relacje .
 • Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie wniosku dostępnego w rejestracji Ośrodka Relacje. Podpisany wniosek należy pozostawić w rejestracji Ośrodka Relacje.
 • Na 3 dni robocze przed planowaną pierwszą wizytą należy opłacić pakiet dwóch sesji w wysokości 400 zł. Potwierdzenie przelewu prosimy przesłać na adres: biuro@osrodekrelacje.com
  Dane do przelewu:
  Ośrodek Relacje ul Koszykowa 10/21, 00-564 Warszawa
  Nr konta: 55 1090 1870 0000 0001 4374 0514
  W tytule przelewu prosimy umieścić: imię, nazwisko pacjenta, datę pierwszej wizyty, imię i nazwisko lekarza/terapeuty prowadzącego terapię rodzinną/rodzicielską .
 • Pacjent może odwołać termin spotkania najpóźniej na 3 dni robocze przed planowaną sesją terapeutyczną. W przypadku nie odwołania wizyty (najpóźniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą), opłata za sesje przepada, a pacjent traci możliwość powtórnego skorzystania z dofinansowania.