Nasze działania

Dziś o zdrowiu psychicznym wiemy więcej niż kiedykolwiek wcześniej w historii. Jednocześnie obserwujemy ciągły wzrost liczby zaburzeń psychicznych, a dostęp do usług diagnostycznych i leczenia jest często niewystarczający. Niestety tylko niewielka część dzieci i młodzieży, które potrzebują wsparcia, otrzymuje je na czas.

Fakty:

  • Polska cały czas należy do czołówki państw UE pod względem liczby samobójstw dzieci i młodzieży. Według statystyk Komendy Głównej Policji na terenie Polski doszło do 1 339 prób samobójczych dzieci i nastolatków w wieku od 7 do 18 lat (styczeń - listopad 2021 roku).
  • W Polsce jest raptem 494 lekarzy specjalizujących się w psychiatrii dziecięcej (dane Naczelnej Izby Lekarskiej - stan na 31.12.2021 r.).
  • Zazwyczaj czas oczekiwania na specjalistyczną wizytę u psychiatry czy diagnozę wynosi 3-4 miesiące.
Jedynym sposobem rozwiązania tych problemów jest podjęcie wspólnych i zdecydowanych działań. We współpracy ze specjalistami z Ośrodka Relacje w Warszawie działamy następująco:

Diagnoza i terapia dzieci, młodzieży oraz rodzin

Wspieramy diagnozę dzieci i młodzieży poprzez realizację programów diagnostycznych w szkołach w celu wykrywania trudności i problemów dzieci na wczesnym etapie ich edukacji. Dofinansowujemy diagnozę i terapię dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną jako niezbędny element skutecznej i efektywnej pomocy dzieciom i młodzieży które zmagają się z różnymi problemami i zaburzeniami psychicznymi

Szkolenia i warsztaty dla psychologów, pedagogów, nauczycieli

Prowadzimy warsztaty, szkolenia, webinary dla profesjonalistów: pedagogów, psychologów, nauczycieli, przekazując wiedzę i umiejętności dotyczące diagnozy, leczenia, pomocy terapeutycznej, działań profilaktycznych.

Upowszechniamy wprowadzanie najwyższych standardów opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży.

Wspieramy inicjatywy tworzące standardy opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży oparte o współczesną wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i medyczną. Współpracujemy z ekspertami i organizacjami, które działają w tym zakresie.