O FUNDACJI

Fundacja Ośrodek Relacje została założona jesienią 2021 przez Ośrodek Relacje sp. z o.o. - prywatny ośrodek zajmujący się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego i występujących w wieku dorosłym.

Misja Fundacji

Wcześnie rozpoznajemy trudności i potrzeby dzieci, aby każde dziecko i jego rodzina miały dostęp do kompleksowej opieki psychiatrycznej opartej na zrozumieniu ich sytuacji.
  • działanie na rzecz poprawy i organizacji opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży
  • wsparcie rodzin dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi oraz działań profilaktycznych i edukacyjnych w tym zakresie
  • działanie na rzecz: poprawy jakości życia, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, rehabilitacji i leczenia oraz edukacji osób doświadczonych chorobami psychicznymi, osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, osób niepełnosprawnych, a także ich rodzin i bliskich
  • niesienie pomocy dzieciom, rodzinom i osobom w sytuacjach kryzysowych oraz ochrona dzieci przed krzywdzeniem i wykluczeniem społecznym
  • wspieranie inicjatyw na rzecz: ochrony praw dziecka, zapobiegania wykluczeniu społecznemu

Struktura

Zarząd Fundacji

Marta Niedźwiedzka

Prezeska Fundacji


Marta Niedźwiedzka jest lekarzem psychiatrą oraz psychiatrą dzieci i młodzieży, a także psychoterapeutą, Ma wieloletnie doświadczenie w leczeniu zaburzeń psychicznych u pacjentów w każdym wieku. Zajmuje się leczeniem depresji, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń odżywiania, ADHD (u dzieci i dorosłych) oraz psychoz. Swoje doświadczenie zdobywała w II Klinice Psychiatrycznej WUM, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży oraz na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie. Ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu poznawczo-behawioralnym, uzyskując certyfikat psychoterapeuty. Przez kilka lat współpracowała z Fundacją „Dajemy Dzieciom Siłę”. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu zdrowia psychicznego oraz zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego.

Od wielu lat prowadzi praktykę prywatną, diagnozując i lecząc dzieci, młodzież i dorosłych.

Rada Fundacji

Agnieszka Dąbrowska

Przewodnicząca Rady


Agnieszka Dąbrowska jest lekarzem, specjalistą psychiatrii oraz specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży. Posiada certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego.

Ma wieloletnie doświadczenie w leczeniu zaburzeń psychicznych u dzieci, młodzieży oraz pacjentów dorosłych. Zajmuje się leczeniem depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, ADHD (u dzieci i dorosłych). Specjalizuje się w leczeniu okołoporodowych zaburzeń psychicznych ( m.in. depresja poporodowa). Swoje doświadczenie zdobywała w II Klinice Psychiatrycznej WUM, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży i Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży w Józefowie. Przez kilka lat współpracowała z Fundacją „Dajemy Dzieciom Siłę” konsultując i lecząc dzieci, młodzież i dorosłych. Od lat prowadzi praktykę prywatną, diagnozując i lecząc pacjentów ambulatoryjnie.

Ma wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu, zarówno pacjentów dorosłych jak i dzieci i młodzieży.