Kontakt

Adres:

Fundacja Ośrodek Relacje na Rzecz Rozwoju Psychiatrii Dziecięcej
ul. Nowogrodzka 49
00-695, Warszawa

KRS: 0000933913
NIP: 7011060736

email: biuro@fundacjaor.org.pl

Nr konta bankowego:

93 1090 1043 0000 0001 4940 1972